Ryukyu:C

人工知能ギター

-b 160
-c Ryukyu:C
-f n=8,
 	0|2||0|0|:[
 		3, 2, 3, 5n~, 6, 5n~, 6n~, 5, 3, 6,
 		5n~~
 	]
 	{}(*2,1,0)