Ryukyu:F#

人工知能ギター

-b 160
-c Ryukyu:F#
-f p=8,
 	|1||||0:[1n~, 5m]
 	|4|4|3|2|:[
 		5n~~, 4m, 3, 3m, 2m, 3m, 4n~, 3m, 2n~
 	]
 	{}(4, 2, 3, 4)