Ryukyu:D

人工知能ギター

-t [4,4,4,4,4,4]
-b 160
-c Ryukyu:D
-f n=8,
 	2|4|4|2|2|r, 2|4|4|2|2|r,
 	2|4|4|2|2|r, |4|4|2|2|:[2, 5, 4, 2, 4, 3n~]
 	||0|2||:[4n~~~, 3, 4]
 	{}(4, 4 ,3, 0)