Ryukyu:D

人工知能ギター

-b 160
-c Ryukyu:D
-f p=8,
 	2|4||2|2|:[
 		2n~, 3n~~, 5n~~~, 6, 3n~~~, 5n~
 	]
 	{}(-1, 2, 2, 0)